Přihláška na závod Dřevěnický Rykot konaný 20.7.2024


  • závod se jede za plného silničního provozu na vlastní nebezpečí účastníka

  • závod je fyzicky značně náročný

  • účastník musí mít po celou dobu jízdy na kole nasazenou ochrannou přilbu

  • účastník  musí během celého závodu dodržovat pravidla silničního provozu stanovená zejména zákonem č. 361/2000 Sb.

  • účastník se musí v závodě držet vytyčené trasy

  • účastník nesmí poškozovat životní prostředí (nejezdit volným terénem, neodhazovat odpadky jinde než na občerstvovacích stanicích apod.)

  • pořadatel neodpovídá za škodu na majetku a zdraví účastníka

  • účastník plně odpovídá za škodu, kterou v průběhu závodu způsobí  na zdraví a majetku třetích osob.

  Dále prohlašuji, že

  • jsem se seznámil s trasou a náročností závodu

  • můj zdravotní stav mi umožňuje tento závod absolvovat

  • mí zákonní zástupci souhlasí s mojí účastí v tomto závodu (toto prohlášení platí pouze pro účastníky mladší 18 let).

  Registrace