Přihláška na závod Dřevěnický Rykot 2021


  • závod se jede za plného silničního provozu na vlastní nebezpečí účastníka
  • závod je fyzicky značně náročný
  • účastník musí mít po celou dobu jízdy na kole nasazenou ochrannou přilbu
  • účastník  musí během celého závodu dodržovat pravidla silničního provozu stanovená zejména zákonem č. 361/2000 Sb.
  • účastník se musí v závodě držet vytyčené trasy
  • účastník nesmí poškozovat životní prostředí (nejezdit volným terénem, neodhazovat odpadky jinde než na občerstvovacích stanicích apod.)
  • pořadatel neodpovídá za škodu na majetku a zdraví účastníka
  • účastník plně odpovídá za škodu, kterou v průběhu závodu způsobí  na zdraví a majetku třetích osob.

  Dále prohlašuji, že

  • jsem se seznámil s trasou a náročností závodu
  • můj zdravotní stav mi umožňuje tento závod absolvovat
  • mí zákonní zástupci souhlasí s mojí účastí v tomto závodu (toto prohlášení platí pouze pro účastníky mladší 18 let).
  Registrace