Propozice

1.Pořadatel : Fit club Jičín
2.Název závodu :   DŘEVĚNICKÝ RYKOT
3.Trať :

 • plavání 380 m,kolo 21 km , běh 4 km, kolo a běh – 100 % polní a lesní cesty
 • u dětských závodů : plavání 100 m,kolo 4,5 km , běh 1,2 km

4. Termín závodu Sobota 22.Července 2023
5.Start

 • Hlavní závod – 14:00  rybník Hlíza ve Dřevěnicích
 • Dětské závody – 12:00 rybník Hlíza ve Dřevěnicích

6.Cíl Dřevěnice – volejbalové kurty
7. Občerstvení – v cíli ovoce, iont.nápoje, voda …
8.Převýšení : kolo 630 m, běh 150 m
9.Kategorie  

 • J – junioři do 18 let
 • A – muži 19 až 29 let
 • B – muži 30 až 39 let
 • V – muži 40let a starší
 • D – děvčata do 25 let
 • Z1 – ženy 25 až 39 let
 • Z2 – ženy 40 let a starší

kategorie v IZS (Integrovaný záchranný systém) České republiky
IZSZ M1 – muži do 39 let
IZS M2 – muži 40let a starší
IZS Z – ženy

dětské závody : (start již ve 12:00 ) – registrace do 11:15

 • H1- holky mladší ( 8 až 9 let )
 • H2- holky starší ( 10 až 15 let )
 • K1 – kluci mladší ( 8 až 9 let)
 • K2 – kluci starší ( 10až 15 let )

* u mladších 18 let nutný písemný souhlas zákonného zástupce

10.Ceny – Věcné pro první tři v kategorii
11.Vyhlášení výsledků : v cca 16:00 hod (po dojetí posledního závodníka )
12.Přihlášky :
a/ ve Fit clubu Jičín
b/ na www.rykot.cz
c/ na místě v den závodu

13.Startovné
do 18.7.2023 činí 200 Kč (v hotovosti ve Fit clubu Jičín nebo převodem na účet ČS 2761043063/ 0800, var.symbol = datum narození
platba po 18.7.2023 činí 300 Kč (jen v hotovosti ve Fit clubu Jičín nebo v den konání při prezenci)

(v ceně je připravena občerstvovačkana trati, v cíli kuřecí nebo vepřový stejk a něco k pití )

startovné na dětské závody činí :
do 18.7.2023 činí 100 Kč (v hotovosti ve Fit clubu Jičín nebo převodem na účet ČS 2761043063/ 0800, var.symbol = datum narození
platba po 18.7.2023 činí 150 Kč (jen v hotovosti ve Fit clubu Jičín nebo v den konání při prezenci)

14.Prezence 22.7.2023 od 10:00 do 13:30 na volejbalových kurtech v Dřevěnici

15. Hlavní sponzoři   DMA , Staving Valdice s.r.o. ,Cyklo point Jičín a Fit Club Jičín , Vývařovna Kuželka , rodina Endrysova
16. Akci finančně podpořil KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
17. Info www.fitclubjicin.cz , www.rykot.cz
Aleš Bílek – 603110427, drevenicka.xterra@centrum.cz,

 

Registrace