Feel free to contact us.

Contact us

Do you have
a question?Bikerservice

103 South 17th Street
Lytham St Annes NE
68502


Monday - Friday
09:00 AM - 06:00 PM

Saturday
10:00 AM - 05:00 PMPhone. +48 000-001-002
Fax. +48 000-001-003


Facebook —

Instagram —

Twitter —

Join

us and be a part of our family brand!


Join now


  • závod se jede za plného silničního provozu na vlastní nebezpečí účastníka

  • závod je fyzicky značně náročný

  • účastník musí mít po celou dobu jízdy na kole nasazenou ochrannou přilbu

  • účastník  musí během celého závodu dodržovat pravidla silničního provozu stanovená zejména zákonem č. 361/2000 Sb.

  • účastník se musí v závodě držet vytyčené trasy

  • účastník nesmí poškozovat životní prostředí (nejezdit volným terénem, neodhazovat odpadky jinde než na občerstvovacích stanicích apod.)

  • pořadatel neodpovídá za škodu na majetku a zdraví účastníka

  • účastník plně odpovídá za škodu, kterou v průběhu závodu způsobí  na zdraví a majetku třetích osob.

  Dále prohlašuji, že

  • jsem se seznámil s trasou a náročností závodu

  • můj zdravotní stav mi umožňuje tento závod absolvovat

  • mí zákonní zástupci souhlasí s mojí účastí v tomto závodu (toto prohlášení platí pouze pro účastníky mladší 18 let).

   
  Registrace